#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ตรวจฟาร์มไก่ไข่และเฝ้าระวังโรคทางสัตว์ปีก"

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ลงพื้นที่ ตรวจฟาร์มไก่ไข่และเฝ้าระวังโรคทางสัตว์ปีก พร้อมให้คำแนะนำ การดูแลสัตว์เบื้องต้นและมอบเวชภัณฑ์วิตามีนผสมน้ำให้ทาง ครูและผู้ดูแล ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม