#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์ธาตุพนมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคในโค-กระบือ "

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอธาตุพนมและอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลออก

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันในโค-กระบือในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม