#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนาโดยมีนายนพดล พลซื่อนายอำเภอนาหว้า ประธานเปิดการประชุม ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม