#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล การทำเกษตรแบบยั่งยืน"

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร

ร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล การทำเกษตรแบบยั่งยืน การเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น การปล่อยปลานิล และปลาตะเพียน

ณ โคกหนองนาโมเดล และการเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม