#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามมาตรการกวาดบ้านตนเองให้สะอาด

       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอนาหว้าพร้อมด้วยข้าราชการ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ อาสาผสมเทียม อาสาปศุสัตว์ มิสเตอร์ไข้หวัดนก เข้าร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามมาตรการกวดบ้านตนเองให้สะอาด ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ผลการตรวจบุคลากรปศุสัตว์ทุกคนไม่พบสารเสพติด

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม