#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์นาแก ตรวจประเมินฟาร์ม GFM ในฟาร์มโคเนื้อ "

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก  ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม GFM  ในฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม