#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 "ปศุสัตว์ปลาปาก ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เดือนตุลาคม 2566"

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมประชุม ชี้แจงข้อราชการ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน  ตุลาคม 2566  โดยนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม