#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

        "บริการรักษาสัตว์เบื้องต้นและให้คำแนะนำเกษตรกร"

         วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม บริการรักษาสัตว์เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำ ณ บ้านปากอูน หมู่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม