#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ร่วมกิจกรรมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ)"

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดนครพนม และกล่าวสนับสนุนผลการดำเนินงาน พชอ.นาหว้า ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม