#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง   

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนครบริการรักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดมดลูกอักเสบสุนัขตัวเมีย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัข''

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร รักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดมดลูกอักเสบสุนัขตัวเมีย พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม