#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

  ''ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม บริการรักษาพยาบาลสัตว์พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์''

วันที่ 18  กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ออกพื้นบริการรักษาพยาบาลสัตว์พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ  บ้านอาจสามารถหมู่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม