#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์ปลาปาก ตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตว์"

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ บ้านเลขที่ 89 ม.9 ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม