#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดนครพนม”
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดนครพนม โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม