#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"เตรียมความพร้อมและซักซ้อมต้อนรับคณะการประกวดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า เตรียมความพร้อมและซักซ้อมต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต4 เพื่อการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ฟาร์มฟอฟัน นายธนูศร ปัญญาสาร บ้านดอนพะธาย ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
 
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม