#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
"กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 "
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30น.นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองหวาย ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม