#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 "ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

         วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ชี้แจงระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มเหม้า หมู่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม