#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม"

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ หนองบึงโมง  บ้านนาถ่อนท่า ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม