#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนครบริการรักษาพยาบาลสัตว์พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์โรคระบาดในสัตว์ ให้คำแนะนำการใช้วัคซีนสัตว์ปีก การดูแลสัตว์ป่วยให้กับเกษตร'''

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร

ออกพื้นบริการรักษาพยาบาลสัตว์พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  ประชาสัมพันธ์โรคระบาดในสัตว์ ให้คำแนะนำการใช้วัคซีนสัตว์ปีก การดูแลสัตว์ป่วยให้กับเกษตร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ คอกเลี้ยงสัตว์เกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม