#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ประจำสถานที่ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร เข้าดูแลความเรียบร้อยจุดที่รับผิดสถานที่บริเวณเสด็จ ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม  อำเภอธุาตพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม