# ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #

"ปศุสัตว์ปลาปาก ติดตาม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2"

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม