#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

      "ติดตามความก้าวหน้าของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ"

       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม