#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงล้นตลิ่งท่วมทำเลเลี้ยงสัตว์"

วันที่  25  สิงหาคม 2566  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม และปกครองอำเภอบ้านแพง โดยมีนายอดิศักดิ์ นามวงค์ นายอำเภอบ้านแพง มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 150 ฟ่อน ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำโขงท่วมขังทำเลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 12 ราย  ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม