#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์เรณูนคร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้มาขอคำแนะนำ''

วันที่ 25  สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของอำเภอเรณูนคร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม