#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566"

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์และประมงอำเภอโพนสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) จำนวน 4 ฟาร์ม ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม