#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์เมืองนครพนมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (รายใหม่) และให้บริการเวชภัณฑ์"

วันที่ 24 สิงหาคม  2566 เวลา 13.00 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  (รายใหม่) พร้อมทั้งให้บริการแจกเวชภัณฑ์ ยาฆ่าเชื้อ วัคซีน และให้คำแนะนำการใช้วัคซีนสัตว์ปีก สัตว์อื่นๆ การดูแลสัตว์ การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม