#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร  แนะนำการเลี้ยงสัตว์ ระเบียบข้อบังคับ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ''

วันที่ 24  สิงหาคม 2566  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร แนะนำการเลี้ยงสัตว์ ระเบียบข้อบังคับ และทำเอกสารขยายรายใหม่ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  แก่เกษตรกรผู้รับขยายรายใหม่  จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 6 ตำบลเรณู  ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม