ปศุสัตว์นครพนม ประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม, ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม,ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม