"ปศุสัตว์นครพนม ประชุมจัดเตรียมสถานที่รับโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ"

       วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายมงคล สุ่ยวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามพร้อมทีมงานลงพื้นที่ประชุมจัดเตรียมสถานที่รับโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ ณ บ้านอีอูด หมู่ 3,10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม