"ประชุมติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีปัญหาสัญญาเกิน 5 ปี ณ พื้นที่ตำบลคำพี้อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม