"ตรวจฟาร์มไก่ไข่ ก่อนอนุญาตนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่"

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสายฝน คำผอง ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตรวจฟาร์มไก่ไข่ ก่อนอนุญาตนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสัตว์ปีก ที่ฉัตรชัยฟาร์ม ม.15 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม