"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมรับขึ้นทะเบียนสำรวจสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565"

           วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรในการเฝ้าระวังและดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม