วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม