วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างในม้าเพื่อป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า(EIA)ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า จำนวน 5 ราย และม้าจำนวน 7 ตัวในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม