''​วันอนุรักษ์​คควายไทยจังหวัดนครพนม​ ค้ำคูณขี้ สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ประจำปี​ 2565''

   วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรม​ วันอนุรักษ์​ควายไทย​ ประจำปี​ 2565 กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ การผูกคอรับขวัญควาย การทำบุญค้ำคูณขี้ การเลี้ยงโต๊ะจีนควาย การปลูกพืชอาหารสัตว์ การบริการด้านสุขภาพ การผสมเทียม ตรวจท้อง ถ่ายพยาธิและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมี​ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์​จังหวัด​นครพนม​ เป็นประธานในพิธี​ ณ​ กลุ่มธนาคารโค-กระบือคอกรวมไปเช้าเย็นกลับบ้านนาคอยน้อย ตำบลนางัว​ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม