"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ-เเพะ-แกะ รอบที่ 2/ 2565"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ออกดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลมหาชัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม