"เก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มในโคเนื้อแม่พันธุ์จำนวน 5 ตัว เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นพท. ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหมัา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม