"การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ทำการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม