"รณรงค์ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยและวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค-กระบือ"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน รณรงค์ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยและวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค-กระบือ จำนวน 120 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และ บ้านกุดสะกอย ม.7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม