"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร (Surface Swab)ในพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมอำเภอลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม