"เก็บตัวอย่างประเมินฟาร์มเลี้ยงสุกร(Surface Swab)"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนคนพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างประเมินฟาร์มสุกรเเละได้ให้ความรู้คำเเนะนำการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม