"ต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง"  

     วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ได้ต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) เพื่อติดตามความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม