"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า มีการบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สุนัข 416 ตัว แมว 35 ตัว รวม 451 ตัว ณ วัดโพธิ์ชัยศรี ม.1, ม9 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม