“กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในกระบือปี 2565”

       วันที่ 18 เมษายน 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ลงพื้นที่สำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในกระบือปี 2565 ณ บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม