"โครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า"  

     วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมดำเนินการเก็บตัวอย่างในม้าตามโครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า จำนวน 3 ตัว ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม