"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

           วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม