“โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 กิจกรรม ตอน - ทำหมัน สุนัขและแมว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม