"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ขึ้นทะเบียนสำรวจสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565"

           วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรในการเฝ้าระวังและดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค พร้อมมอบเวชภัณฑ์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม