"รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ"

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นายศรายุทธ ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและอาสาฯประจำตำบลลงพื้นที่

ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคฯในพื้นที่บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม