วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่ขยายผลโครงการปศุสัตว์OK ไปสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อแนะนำการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ไก่จากร้านค้าที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์OK ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น และผู้ซื้อก็จะได้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม