"การจำหน่ายเนื้อโค-กระบือ และเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโค-กระบือปลอม"

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชริน​ แสนยอด​คำ​ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร​ ออกสำรวจการจำหน่ายเนื้อโค-กระบือ และเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโค-กระบือปลอม ภายในอำเภอเรณูนคร​ อำเภอเรณูนคร​ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม